Naše služby

  vše o našich službách, možnostech pro návštěvníky a cenách

   

  jezdecký výcvik  na jízdárně a vyjížďky do terénu

  hodina 400kč, 30min 200kč, poukázka na 10 hodin 3500kč s platností 6 měsíců nebo poukázka na 10 půhodin 1900kč s platností 3 měsíce

   

   

   

   

   

  Vodění dětí i dospělých na jízdárně

    na poníkovi nebo velkém koni - 150 kč za 15 minut, 500kč za hodinu

   

    

   

   

   

   

   

   

  Vyjížďka do terénu pro začátečníky s vodičem

     relaxační procházky přírodou v sedle. 400kč na hodinu

   

   

   

   

  jezdecký kroužek pro děti od 5 let

    - výuka základů jízdy na koni a péče o něj, 4000kč za pololetí. Jezdíme v kruhové jízdárně a jezdecké hale.

   

   

    

   

   

   

   

   

  BEZPEČNOST PRÁCE U KONÍ  a pravidla

   

  1. Při příchodu do jezdeckého nebo chovatelského areálu je povinností každého ohlásit se a respektovat pokyny majitele, trenéra nebo zkušených jezdců a ošetřovatelů, nepřibližovat se ke koním.
  2. Je nutné dodržovat ústně nebo písemně sdělené bezpečnostní a další podmínky provozu stáje.
  3. Ke koním můžeme přistupovat jen se svolením výše zmíněných osob. Do výběhů a pastvin bez zodpovědného doprovodu osoby z jezdeckého střediska je vstup zakázán, neboť hrozí nebezpečí úrazu.
  4. Ve stájích a při zacházení s koňmi se chováme klidně – neběháme, nekřičíme, koně neplašíme a bez souhlasu majitele ani nekrmíme pamlsky.
  5. Pro jezdecký výcvik je nutné se vhodně vybavit, především obléci ( jezdecká přilba, jezdecké kalhoty nebo podobné pružné kalhoty(nikoliv džíny nebo šusťáky) , tričko nebo košile s dlouhým rukávem, jezdecké boty –gumové nebo kožené (ne sandály nebo tenisky), boty mají mít hladkou podrážku a malý podpatek – často se dnes používají tzv. „Chapsy“ –kožené návleky přes holeň, k nimž se nosí „pérka“  nebo podobná kotníčková obuv se stejnou podrážkou jako u jezdeckých bot
  6. Při příchodu ke koni dostatečně  a slyšitelně oslovíme, přistupujeme z levé strany, ve volném prostranství nepřistupujeme ke koni nikdy ze zadu
  7. V rámci výcviku a ošetřování koní dodržujeme bezpečnou vzdálenost při zacházení s koňmi – buď stojíme těsně u koně nebo tak daleko, abychom nemohli být zasaženi kopyty nebo kousnuti. Ke koním je zákaz přístupu bez vědomí vedoucího.
  8. Koně vodíme na uzdečce nebo na ohlávce, jednoho koně vede jeden člověk. Je důležité se naučit správně vodit a předvádět koně.
  9. Součástí bezpečnosti je také kontrola sedlového materiálu a to jak trenérem tak samotným jezdcem. Případné závady je nutné hlásit trenérovi.
  10. Zájemcům o pravidelné ježdění doporučujeme očkování proti tetanu. U dětí do osmnácti let musí dát souhlas k jízdě na koni  alespoň jeden z rodičů, vhodný je také souhlas ošetřujícího lékaře.
  11. Noví jezdci objektivně informují trenéra o svých předchozích jezdeckých zkušenostech (kde jezdili, jak dlouho, jak často apod.)
  12. Členové jezdeckého klubu i turističtí jezdci se zavazují respektovat pokyny trenéra, cvičitele nebo jiné osoby  pověřené k výcviku a to jak na jízdárně a v terénu, tak ve stáji či na dalších místech souvisejících jezdeckým výcvikem nebo činností kolem koní.
  13.  Jezdci i další účastníci jezdeckého provozu by měli být pojištěni proti úrazu. Při příchodu do nových stájí preventivně nahlásí, u které pojišťovny jsou pojištěni a číslo pojistky. Ve všech jezdeckých střediscích(i když jsou tato pojištěna) je jezdecký výcvik provozován  na vlastní nebezpečí jezdce.
  14. Na koni nejezdíme pod vlivem alkoholu, sedativ nebo drog. Při jízdě na koni se nesmí žvýkat žvýkačka, nekouříme a netelefonujeme.
  15. Pro práci u koní je nezbytné se naučit zacházet s nářadím ve stáji.
  16. Je podstatné dodržovat pořádek a čistotu –koní, oblečení, nářadí,stájí, areálu.
  17. Ve stájových prostorách je zakázáno kouřit.
  18. K jezdecké praxi je doporučeno se vzdělávat i v jezdecké teorii
  19. Měli bychom jezdit ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, k okolí a k přírodě. Jezdci na koních by měli kolemjdoucí zdravit první.
  20. Všichni jezdci , chovatelé a příznivci koní jsou povinni tyto podmínky v rámci možností dodržovat, aby neubližovali koním , svému okolí a ani sobě a aby se jezdecký výcvik a práce kolem koní odvíjela ve vstřícném, přátelském a ohleduplném duchu.

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kategorie

  Odkazy

   

  Fotogalerie Kláry Říhové

  Akce
  přijeďte na letní tábor 2018!!
  přihlašujte se včas do jezdeckých kroužků 2018!!
   

   

   

   

   

   

   

   

  Kontakt

  Zuzana Šejnohová Vrbická
  Kunčina 319
  571 01 Kunčina

  Mob.: 604 596 318

  e-mail: vrbickaz@seznam.cz